Montesorri Congress

Zadaní od klienta

Jeden týden. 3 500 inspirujících lidí z prostředí Montessori škol. Jedna revoluční myšlenka – dát prostor mladé generaci na mezinárodní akci, představit jejich společensky odpovědné projekty a začít proces změny myšlení od kořenů. Neuvěřitelná atmosféra rodících se nápadů si žádala zachytit na video.

Naše řešení

Vedli jsme workshopy. Společně s Radimem, studentem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jsme celý týden zachycovali klíčové momenty kongresu na kameru. Té neunikl ani David Kahn – světový garant a mezinárodní symbol Montessori vzdělávání.

Konkrétní výstupy

216 vteřinové video dokonale zachycující atmosféru, úžasné lidi a krásné myšlenky, které se zrodily během jednoho jediného týdne. A jsme na to hrdí. Děkujeme za tuto nezapomenutelnou zkušenost a brzy opět na viděnou – tentokrát v Itálii a Thajsku.

Budoucnost vzdělávání

Montessori je jedním z inovativních přístupů ke vzdělávání. Staví na několika pilířích, přičemž jeho prioritou je podnítit studenty k objevování nových věcí a k převzetí vlastní iniciativy. Mimo jiné pěstuje vhodnou půdu pro sebevzdělávání a přístup k řešení problémů. 

Po světě je řada škol, které se rozhodly změnit styl vzdělávání a připojit se k filozofii Marie Montessori, kterou světu představila už v roce 1909. Tyto školy jednou za 4 roky pořádají „olympiádu“, kde se sejdou jejich učitelé a studenti z celého světa, předávají si znalosti a zkušenosti a zamýšlejí se nad tím, jak mohou reálně pomoci svým komunitám.

Naše postřehy

  1. Témata jako pomoc životnímu prostředí anebo zpracování odpadu rozhodně nebyla tabu. Na kongresu se objevil dokonce tým, který společně sestavoval přístroj na lepší recyklaci a využití plastů.
  2. Myšlenek, které měly za cíl pomoc lidem a komunitám bylo nespočet. Jedna dívka se zaměřila na problém s nedostatkem vitamínů, který chce řešit udržitelnými Windows Weed Gardens a pomoc tak 700 000 lidem z oblasti Chicaga.
  3. Rovnost žen. Feminismus. Tímto tématem se zabýval tým z Mexika, aby svými myšlenkami přespěli k řešení tohoto problému, který je v jejich komunitě opravdu závažný.

Naše perspektiva

“Bylo neuvěřitelné stát při něčem, co se v rámci Montesorri vzdělávání zapsalo do
historie. Je vidět, že organizace si stále více uvědomují svůj aktuální stav a ​začínají
dáva​t​ šanci generac​ím​, které​ to po nich jednou převezm​ou​. Během kongresu jsme
jim spolu s ostatními profesionály dali nástroje, které jim umožní lépe se rozhlížet
kolem sebe, identifikovat problém a správně navrhnout ​a​ interpretovat řešení. Dali
jsme ​jim šanci měnit svět a stát se hybnou silou inovací a změn.”

– Vojtěch Dlouhý, CEO of Feedyou (dříve Angitu)

Co o naší práci říkají

“I’m very impressed by the commitment and professionalism demonstrated by Feedyou. As a member of the Advisory Board of the MMUN that co-organised the Prague Adolescent Summit 2017, I am very satisfied by the depth of the documentation that was produced and filmed by the Feedyou team. The short film captured the initiation of the social revolution that was created by 100 adolescents representing Montessori schools from around the world.”

– Dr. Bremley Lyngdoh, Founder & CEO of Worldview Impact Foundation

“The video you created has generated rave reviews wherever it has been shown. I still cannot believe you did such an excellent editing job in so short a period, and that we were able to show it at the Closing Ceremony. I hope the applause it received made the effort worthwhile. I am looking forward to continue the partnership with Feedyou and inspire the young people all over the world using the principles laid out by Maria Montessori in 1909.

– Judith Cunningham, Executive Director of MMUN


Copyright © 2018 Feedyou s.r.o.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!