Kdo je správcem osobních údajů?

Feedyou s.r.o., se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 02927438, DIČ: CZ02927438;
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33539

zastoupená Ing. Vojtěchem Dlouhým, jednatelem
(dále také „My“).


Zpracování osobních údajů

Informujeme tímto vás jako naše zákazníky, uživatele našich Internetových stránek a účastníky našich firemních akcí, o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitým tématem, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zásadně nezpracováváme.

V případě nejasností a v případě toho, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@feedyou.agency.


Rozsah zpracování osobních údajů a typy zpracovávaných údajů

Osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách;
 • se registrujete do našich webových stránek nebo aplikace;
 • se zúčastníte naší firemní akce nebo přednášky;
 • se registrujete do našeho newsletteru;
 • nám pošlete poptávku našich služeb;
 • s námi uzavřete smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.


Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na našich firemních akcích nebo školeních;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies.

 

Kdo všechno má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří nám poskytují:

 • Serverové, webové a cloudové služby:
  – Google, Inc. (Gsuite, Gmail)
  – 7Sense (Bitrix)
  – THINline s.r.o. (ČESKÝ HOSTING)
  – Michal Semonský, Jan Dvořák
 • Marketingové služby:
  – The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
  – Facebook Ireland Ltd.
  – Google, Inc.
  – Instagram, Inc.
  – LinkedIn Corporation
  – Youtube, Inc.
  – Twitter, Inc.
  – Jitka Sečková, Vojtěch Dlouhý, Jan Dvořák, David Fiedler, Lukáš Podmelle, Pavel Tlapák, Radka Malá, Adam Salfický, Michael Pilát, Iva Cejnarová, Dominik Vlasák
 • Pošta a dopravci:
  – Česká pošta a.s.
 • Právní služby:
  – PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář
  – MAVERICKS advokáti s.r.o.
 • IT služby (programování a správa serverů):
  – Petr Rohan, Lukáš Podmelle, Michal Semonský, Jan Dvořák
  – nextap solutions s.r.o.
  – Geneea Analytics s.r.o.
 • Účetní a administrativní služby:
  – Effect-Trade, s.r.o.
  – Radka Malá
 • Služby externích subjektů, poradců a obchodních zástupců:
  – Pavel Pinkas
  – Jan Dvořák
  – Jitka Sečková
  – Petr Rohan
  – Libor David
  – Luboš Volkov
  – Pavel Tlapák
  – Paulius Jacinkevičius


Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Všechny Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu a po vypršení souhlasu Vaše osobní údaje smažeme.

 

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy a vyřízení vašich objednávek.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, ve kterém bychom Vás rádi informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Toto zasílání je podmíněno udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, písemně či prostřednictvím služby MailChimp.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnouta nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnouta nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Fotografie z našich akcí (oprávněný zájem)

Vaše fotografie (pokud vzniknou) z námi pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o naší společnosti. Fotografie však vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak nás kontaktujte na gdpr@feedyou.agency. Vaši fotografii poté neprodleně stáhneme a nebudeme jí dále používat.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti webu (oprávněný zájem)

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace o návštěvnosti shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné neúplné nebo zcela chybné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 • (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • (ii) zpracování je protiprávní;
 • (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo
 • (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.


Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.


Hlášení bezpečnostních incidentů

Existuje samozřejmě riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. Učiníme vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a spolupracujících subjektů a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však přeci jen došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.


Dozorový úřad

Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více informací se dozvíte na internetových stránkách Úřadu (www.uoou.cz).


Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás gdpr@feedyou.agency – na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.


Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, každá změna verze těchto zásad bude označena. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu.

Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.


Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 25.5.2018.


Verze

Verze tohoto dokumentu: 1.00


Copyright © 2018 Feedyou s.r.o.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!